return to warmwell.com


Warmwell translation below

London Stink komt uit Holland

21 apr 2008 12:30


Het afgelopen weekend hebben tientallen inwoners van Londen en omgeving bij de politie geklaagd over een aanhoudende mestlucht.

Britse media denken dat de stank met een sterke oostenwind komt overwaaien van Duitse en Franse boeren die mest aan het uitrijden zijn maar de National Farmers Union legt de schuld nadrukkelijk bij de Nederlandse collega's.

''De London Stink wordt veroorzaakt doordat Nederlandse boeren na het spreidverbod in de winter nu massaal mest aan het uitrijden zijn,'' weet directeur communicatie Anthony Gibson van de NFU te vertellen. Maar de Engelse boerenbond voegt er wel een waarschuwing aan toe: ''Dat komt er nu van als boeren verplicht worden om allemaal tegelijk hun mesttank te legen in plaats van het in kleine beetjes in de winter te verspreiden. Hoewel we onze excuses aanbieden aan de inwoners van het zuid-oosten voor het ongenoegen zijn we tegelijk dank verschuldigd aan de Nederlandse boeren voor de stinkende demonstratie van wat elk voorjaar hier kan gebeuren als de regering de plannen doorzet voor een winterverbod op mestrijden.'' De overheid in Londen overweegt zo'n verbod in het kader van het aanscherpen van de nitraatvoorschriften.


Bron: agrarisch dagblad auteur: Ruud Peys


London stink comes from Holland

21 apr 2008 12.30

Last weekend, dozens of London inhabitants complained to the police about the smell of manure in the air. The British media think that the fetid smell is being blown on a strong east wind from German and French farms. The National Farmers Union,however, lays the blame at the feet of their Dutch colleagues.

The government in London is considering such a prohibition as part of the tightening up nitrate regulations.